شاخص H یا H-index چیست؟
اعتبار سنجی مقالات

در سال 2005، جورج ای. هرش از UCSD این مقاله را در PNAS منتشر کرد که در آن او شاخص h را به عنوان متر و معیاری برای اندازه گیری و مقایسه بهره وری کلی علمی دانشمندان بصورت فردی معرفی کرد. شاخص h به سرعت به عنوان معیار انتخاب برای بسیاری از کمیته ها و …

شاخص H یا H-index چیست؟
اعتبار سنجی مقالات
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ،