توصیه‌های ویرایشی: تفاوت لحن Active با Passive چیست؟
استفاده از لحن Passive و Active را در متن بیاموزید.

استفاده از لحن active یا passive یکی از تشخیص‌های پایه‌ای در زبان انگلیسی است که باعث بروز مشکل برای بسیاری از نویسندگان از جمله کسانی کمه زبان مادری‌شان انگلیسی است می‌شود. در هنگام آموزش زبان انگلیسی معمولا به دانش آموزان می‌گویند که از لحن passive استفاده نکنند، چون ضعیف است. با این حال، تفاوت میان …

توصیه‌های ویرایشی: تفاوت لحن Active با Passive چیست؟
استفاده از لحن Passive و Active را در متن بیاموزید.
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،