ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

داروسازی
آشنایی با رشته ها

دارو سازی

هدف این رشته چگونگی کار با دورها و علم شناخت آنهاست. دانشجو در این رشته در مورد مشکلات ناشی از مسمویت دارویی، چگونگی استفاده ی بهتر کردن از دارو ها و… اطلاعات کسب کرده تا بیماری انسان و حیوان را برطرف کند و کیفیت زندگی بهتر را به ارمغان آورد. هدف رشته ی دارو سازی مطالعه ی داروها و چگونگی تاثیر آن بر بدن می باشد. رشته ی داروسازی دارای گرایش های مختلفی می باشد. این گرایش ها شامل:

اقتصاد و مدیریت دارو
این رشته در مورد مدیریت و تو جه به مباحث اقتصادی در تولید و عرضه ی دارو می باشد. در این رشته تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد فرآیندهای مرتبط با دارو انجام می شود. فارغ التحصیل در این رشته می توانند در زمینه های نظام دارویی کشور و بالا بردن خدمات نظام سلامت با مدیریت درست منابع مالی فعالیت کند. 
داروسازی سنتی
هدف این رشته شناسایی گیاهان دارویی برای پیشگیری و درمان بیماری ها می باشد. این رشته از دوران قدیم در این رواج داشته و با طب سنتی رابطه ای تنگاتنگ دارد. 
داروسازی بالینی
داروسازی بالینی یا فارماکوترابی در مورد نحوه ی استفاده ی درست و منطقی از داروها برای بهتر کردن روش های درمانی می باشد. یعنی از داروها به طور ایمن و موثر استفاده شود. دانشجو باید در مورد تاریخچه ی دارویی بیمار بداند و بر مصرف دقیق دارو توسط بیمار نظارت داشته باشد تا فرد مسموم نشده و در کمترین زمان ممکن بهبود یابد. 
داروسازی هسته ای
هدف این رشته شناسایی رادیو داروها و رادیو ایزوتوپ ها می باشد تا از  آنها برای دستگاه های اندازه گیری پرتوها و روش های محافظت در برابر آنها اطلاعات کافی داشته باشد. 
بیوتکنولوژی داروئی
بیوتکنولوژی دارویی یا زیست دارویی در مورد روش های جدید به دست آوردن مواد می باشد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تولید مواد اولیه ی داروها، تولید و کنترل بیولوژیک داروها و به دست آوردن آنها از سلول های جانواری و حیوانی و قارچ ها فعالیت کند. 
سم شناسی
هدف این رشته شناخت انواع ماده های شیمیایی و غیر شیمیایی و تاثیر آن بر موجودات زنده می باشد تا آثار و عوارض بعد از آن بررسی و درمان شود. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در مراکز تحقیقاتی، صنایع مختلف، آزمایشگاه های سم شناسی، مسمویت بیماران، پزشکی قانونی، آتش نشانی و کنترل غذا و دارو فعالیت کند. 
نانوفناوری دارویی
این رشته در مورد اطلاعات دارویی در سطح نانو می باشد. دانشجو در مورد نانو بیومواد ها و نانو پارتیکال ها، نانو بیوداروها، نانو بیوکیت های تشخیصی، نانو بیوفیلترها و … دانش کافی به دست آورده و آنها را بررسی و آنالیز و غربالگری می کند تا با استفاده از آنها داروها را طراحی و کشف کند. 
کنترل دارو
هدف این رشته کنترل دارو و فرآیندهای دارویی در زمینه ی میکروب ها و کنترل و تجزیه ی مواد غذایی می باشد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های صنایع داروسازی، آزمایشگاه های کنترل دارو و موسسات درمان و آموزش پزشکی فعالیت نماید. 
شیمی داروئی
هدف این رشته شناخت اصول شیمیایی و زیست شناسی می باشد که منجر به تولید مواد دارویی می شود. 
فارماسیوتیکس
این رشته در مورد فرمولاسیون فرآورده های دارویی، روش های کنترل فیزیکی و شیمیایی داروها و فرآوردهای دارویی و آنالیز آنها می باشد. دانشجو باید بتواند با استفاده از علوم نانو و تکنولوژی، روش های طراحی و استفاده از سیستم های دارویی جدید را شناسایی و بررسی کند و از آنها استفاده نماید. 
فارماکوگنوزی
این رشته در مورد گیاهان دارویی و گیاهانی که منشا دارویی دارند می باشد. دانشجو در مورد حوزه های فیتوشیمیایی، فیتو ترابی، فیتوفارماسیوتیکال اطلاعات کافی را به دست می آورد. 

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته داروسازی

مطالب آموزشی رایگان در رشته داروسازی

پیمایش به بالا