ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

دامپزشکی
آشنایی با رشته ها

دامپزشکی

رشته ی دامپزشکی برای مراقبت از سلامت حیوانات می باشد. دانشجو در این رشته یاد می گیرد بیماری های حیواتان را تشخیص دهند و به درمان آنها می پردازند. فارغ التحصیل در انی رتشه می تواند معالجه و درمان حیوانات را انجام دهد. رشته ی دامپزشکی دارای گرایش های مختلفی می باشد. این گرایش ها شامل:

انگل شناسی دامپزشکی
این رشته در مورد انواع انگل ها، کنه ها و کرم های داخل روده های حیوانات می باشد که برای این مشکل درمان و پیشگیری پیدا می کند. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در سازمان های مربوطه، شرکت های تولید واکسن فعالیت کند.
ایمنی شناسی دامپزشکی
ایمنی شناسی یا ایمونولوژی در مورد مطالعه ی مقاوت میزبان به عفونت می باشد.
فیزیولوژی دامپزشکی
در این رشته به سیستم های بیولوژیک حیوانات و چگونگی عملکرد آنها پرداخت می شود. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های دامپزشکی، فیزیولوژی حیوانات و دانشمند حیوانات فعالیت کند.
قارچ شناسی دامپزشکی
هدف این رشته مطالعه ی قارچ ها و عوامل بیماری زا در حیوان و انسان می باشد. 

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته دامپزشکی

مطالب آموزشی رایگان در رشته دامپزشکی

پیمایش به بالا