ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

الهیات و معارف
آشنایی با رشته ها

الهیات و معارف

این رشته با مباحث و علوم اسلامی سر و کار دارد. به دلیل آنکه اکثر منابع این رشته به زبان عربی است، پس تسلط به این زبان از نیازهای این رشته می باشد. رشته ی الهیات و معارف دارای گرایش های مختلفی می باشد. این گرایش ها شامل:

علوم‌ قرآن‌ و حدیث
دانشجو در این رشته با ادبیات و زبان عربی آشنا می شود تا بتواند قرآن و علوم قرآنی را تفسیر کند تا جامعه از آنها بهره ببرد. 
فقه‌ و مبانی‌ حقوق‌ اسلامی‌
هدف اصلی این رشته یافتن اصول و مبانی و قواعد کلی حاکم بر فقه می باشد. یعنی دانشجو مسائل و حقوق اسنان در برابر خداوند و دیگر جانداران هستی را مورد بررسی قرار داده و آنها را در زمینه های گوناگون تحلیل و بررسی می کند. 
فقه‌ شافعی‌
این رشته مختص دانشجویان اهل سنت می باشد. دانشجو در این رشته در مورد اصول و قواعد اسلامی در رابطه با فرقه ی شافعی اطلاعات به دست می آورد. 
تاریخ‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ ملل‌ اسلامی‌
دانشجو در این گرایش در مورد تمدن سرزمین های اسلامی و سلسله های آن از زمان از زمان صدر اسلام تا فروپاشی حکومت عثمانی آشنا می شود. دانشجو فرآیندهای پیشرفت و علل آن را در این دوران می شناسد و مورد بررسی قرار می دهد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه ی تحلیل و شناخت مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دنیای اسلام فعالیت کند. 
فلسفه‌ و حکمت‌ اسلامی‌
هدف این رشته آشنایی با فلسفه و حکمت اسلامی و مباحث اساسی و بنیادی آنها می باشد. دانشجو در این گرایش در مورد حکمت اسلامی و فلسفه ی غرب اطلاعات به دست می آورد. 
ادیان‌ و عرفان‌
هدف این رشته آن است که دانشجو در مورد ادیانی که در طول تاریخ به وجود آمده اند اطلاعات کافی به دست آورده تا احکام و اخلاق و عقاید هر دین به دست آید و مورد بررسی قرار گرفته شود. 

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف

مطالب آموزشی رایگان در رشته الهیات و معارف

پیمایش به بالا