چرا انتخاب زود هنگام ژورنال برای چاپ در پروسه پژوهش مهم است
با توجه به این توصیه‌ها ژورنال مورد نظر خود را در اوایل پژوهش انتخاب کنید.

هر چه زودتر ژورنال مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنیدبه نفع شما خواهد بود.  انتخاب ژورنال شما می‌تواند بر روی جنبه‌های مختلف طراحی آزمایش و حتی چگونگی نگارش مقاله شما تاثیر بگذارد، پس انتخاب هر چه زودتر ژورنال بسیار مهم است. با شروع به فکر کردن درباره ژورنال هدف شما در اوایل کار، شما […]

چرا انتخاب زود هنگام ژورنال برای چاپ در پروسه پژوهش مهم است
با توجه به این توصیه‌ها ژورنال مورد نظر خود را در اوایل پژوهش انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , ,