جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری یک علم میان رشته ای است. هدف در این رشته ارتقاء زندگی شهروندان در حوزه های شهری مثل حمل و نقل، زیست محیطی، کاربری زمین ، سکونتگاه های انسانی می باشد. این رشته با علومی چون جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، معماری، […]

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشنایی با رشته ها
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: