جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری یک علم میان رشته ای است. هدف در این رشته ارتقاء زندگی شهروندان در حوزه های شهری مثل حمل و نقل، زیست محیطی، کاربری زمین ، …

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: