آب و آبیاری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی آب مهندسی کشاورزی مدیریت منابع آب امروزه در تمامی کشورها مسئله ای مهم می باشد. در واقع باید این مدیریت به گونه ای باشد که برای نسل آینده منابع آبی کافی باقی بماند. هدف در رشته ی مهندسی آب بهره برداری مطلوب از منابع ابی با هدف تولید افزایش محصولات کشاورزی …

آب و آبیاری
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: