آب و آبیاری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی آب مهندسی کشاورزی مدیریت منابع آب امروزه در تمامی کشورها مسئله ای مهم می باشد. در واقع باید این مدیریت به گونه ای باشد که برای نسل آینده منابع آبی کافی باقی بماند. هدف در رشته …

آب و آبیاری
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: