ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

چگونه یک مقاله فوق‌العاده بنویسیم (بخش 9)
در این مجموعه مقالات به نکاتی که برای نوشتن یک مقاله بهتر به کمک شما می‌آیند می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها برچسب‌هایی هستند که در جستجو مقاله شما در ژورنال‌ها کمک می‌کنند. استفاده درست از کلیدواژه‌ها در دیده شدن بیشتر مقاله شما کمک می‌کند.

تمامی بخش های این مجموعه مقالات:

بخش اول: جداول و نمودارها
بخش دوم: روش تحقیق 
بخش سوم: نتایج 
بخش چهارم: بحث 
بخش پنجم: پایان‌بندی 
بخش ششم: مقدمه 
بخش هفتم: چکیده 
بخش هشتم: عنوان

بخش دهم: سپاسگزاری

بخش یازدهم: منابع

 

 

بخش نهم: انتخاب کلیدواژه‌ها برای نمایه‌سازی

کلیدواژه‌ها برای نمایه‌سازی مقاله شما استفاده می‌شوند. آنها برچسب‌های نوشته شما هستند. این واقعیت اکنون وجود دارد که اکنون آنها کمتر استفاده می‌شوند چون می‌توان تمام متن را جستجو کرد. با این حال، زمانی که به دنبال انتخاب کلیدواژه هستید، از انتخاب کلماتی که معنای کلی دارند و کلماتی که در عنوان آمده‌اند پرهیز کنید.

در بعضی مجلات استفاده از کلیدواژه‌های در نام مجله باشد، امکان‌پذیر نیست، زیرا بدیهی است که این عناوین در آن ژورنال وجود داشته باشند. به طور مثال ژورنال بیولوژی خاک و بیوشیمی امکان استفاده از کلمه خاک را در کلیدواژه‌ها نمی‌دهد.

تنها مخفف‌هایی که در آن حوزه شناخته شده هستند قابل استفاده‌اند (مانند TOC، CTD) و مخفف‌های عمومی تر (مانند EBA، MMI) قابل استفاده نیستند.

در پایان به راهنمای نویسندگان هر ژورنال نگاه کنید و تعداد کلیدواژه‌های مجاز، برچسب‌ها، تعاریف، مترادف‌، بازه و دیگر درخواست‌های خاص ژورنال را بخوانید.
برچسب‌ها: , , , , , , ,
پیمایش به بالا