ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

علوم تربیتی
آشنایی با رشته ها

علوم تربیتی

تخصص این رشته مربوط به آموزش و پرورش و فرآیند آموزش می باشد. هدف این رشته مطالعه ی رون آموزش و روش تحقیق می باشد. دانشجو فرا میگیرد تا مهارت های حرفه ای یا تحصیلات تکمیلی خود را حفظ و توسعه دهد تا تحصیل و یادگیری و رهبری در این امور آسان شود. رشته ی علوم تربیتی دارای گرایش های مختلفی می باشد. این گرایش ها شامل:

برنامه ریزی درسی (Educational Planning)
هدف این رشته مطالعه ی چگونگی پیاده سازی سیاست ها در یک سیستم آموزشی است. دانشجو این سیاست های تاثیر گذار بر آموزش و پرورش را فرا میگیرد. فارغ التحصیل در این رشته می توانند با سازمان های دولتی و موسساتی که استانداردهای آموزشی را ایجاد می کنند فعالیت کند.
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(History and Philosophy of Education)
هدف این رشته ارائه ی درک درست در مورد رشه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و فلسفی می باشد که بر روی شیوه های آموزشی تاثیر گذاشته است. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تحلیلگر سیستم های آموزشی، امور فرهنگی، نویسنده ی فنی و منتقد و روابط عمومی فعالیت کند.
تعلیم و تربیت اسلامی (Islamic education)
مدیریت آموزشی (Education Management)
هدف این رشته آن است که دانشجو برای مدیریت حوزه های حرفه ای آماده می شود. یعنی فرد سازمان ها را مدیریت کرده و راه حل هایی برای مسائل آموزشی می دهد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های مدیریت در مدارس، سازمان های دولتی، متخصص آموزشی فعالیت کند.
آموزش و بهسازی منابع انسانی (Training and human resource development)
هدف این رشته مدیریت منابع انسانی و آموزش به سازمان ها است. دانشجو در مورد منابع انسانی یعنی چگونگی استخدام افراد،  ارزیابی عملکرد کارمندان، چگونگی ایجاد انگیزه برای کارگروهی در افراد مطالعه می کند. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های مختلف و صنایع مختلفی چون رستوران و کسب و کار عمومی تا قسمت های آموزشی فعالیت کند.
آموزش بزرگسالان (Adult Education)
هدف این رشته چگونگی آموزش و تدریس برای دانشجویان است. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تحلیلگر داده، مشاور ارزیابی و هماهنگ کننده ی پژوهشی فعالیت کند.
تحقیقات آموزشی (Educational research)
این رشته چگونگی تحقیق و ارزیابی آموزشی و روش های تجزیه و تحلیل را می گوید.  دانشجو می تواند به عنوان تحلیل گر، مشاور ارزیابی و هماهنگ کننده ی پژوهشی فعالیت کند.
تکنولوژی آموزشی (Educational technology)
هدف این رشته مطالعه ی روش های تکنولوژی نوین و توجه به محیط های یادگیری در سه محیط فیزیکی، مجازی و ترکیبی می باشد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تدریس، متخصص رسانه و پشتیبانی و توسعه دانشکده فعالیت نماید.
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی(Management and Planning of Higher Education)
این رشته تلفیق حوزه های روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان و مشاوره می باشد. دانشجو در این رشته فرصت های یادگیری را بررسی کرده برنامه های آموزشی را بر طبق آن برنامه ریزی می کند تا افراد راحت تر به اهداف خود در هنگام مطالعه دست یابند.

نرم افزارهای رشته ی علوم تربیتی

نرم افزار SPSS

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی

مطالب آموزشی رایگان در رشته علوم تربیتی

پیمایش به بالا