توصیه‌های نگارشی: اسامی علمی گونه‌ها

برقراری ارتباط مؤثر نتایج پژوهش بستگی به استفاده صحیح از نام‌گذاری‌های علمی، از جمله نام‌های گونه‌های بیولوژیکی دارد. برای کمک کردن به درک درست از استفاده صحیح از نام‌های علمی گونه‌ها، چند واژه کلیدی و قراردادهایی که ممکن است در …

توصیه‌های نگارشی: اسامی علمی گونه‌ها ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،