تاریخ مختصر انتشار ژورنال‌های علمی
انتشار مقالات علمی از هفت قرن گذشته تا کنون تحولات زیادی را به خود دیده است.

انتشار ژورنال‌های علمی صنعتی خاص و در حال تکامل با تاریخی طولانی است. اولین ژورنال‌ها به قرن 17 برمی‌گردند. اختراعات اخیر شامل خدمات پیش از چاپ مانند arXiv، دسترسی آزاد و مگاژورنال‌های گسترده مانند PLOS ONE می‌شود. انتشارات علمی پروسه‌ای خاص با تاریخی طولانی است. این مقاله شما را به آغاز ژورنال‌های علمی و جوامع آکادمیک می‌برد […]

تاریخ مختصر انتشار ژورنال‌های علمی
انتشار مقالات علمی از هفت قرن گذشته تا کنون تحولات زیادی را به خود دیده است.
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,