توصیه‌های نگارشی: راهنمای سبک
فهرست راهنماهای سبکی ما شامل بعضی از رایج‌ترین قالب‌های مورد استفاده توسط ناشران در دانشگاه و پژوهش می‌شود.

آیا ژورنالی که مقاله‌تان را به آن ارسال می‌کنید از یک راهنمای سبک بخصوص استفاده می‌کند؟ آیا شما علاقه به یادگیری بیشتر درباره چگونگی سازمان‌دهی و قالب‌بندی کار پژوهشی‌تان دارید؟ فهرست راهنماهای سبک رایج ما شامل برخی از رایج‌ترین قالب‌های مورد استفاده توسط ناشران در دانشگاه و پژوهش می‌شود.   ACS (American Chemical Society) این …

توصیه‌های نگارشی: راهنمای سبک
فهرست راهنماهای سبکی ما شامل بعضی از رایج‌ترین قالب‌های مورد استفاده توسط ناشران در دانشگاه و پژوهش می‌شود.
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،