توصیه‌های نگارشی: حفظ ساختارهای موازی در متن مقاله

فهرست‌های بلند یا مجموعه‌های پیچیده آیتم‌ها ممکن است برای درک خواننده مشکل باشد مگر اینکه همه آیتم‌ها در یک قالب دستور زبانی مانند دیگران باشند. این قالب دستور زبانی با عنوان «ساختارهای موازی» شناخته می‌شود. اگر یک مجموعه شامل سه …

توصیه‌های نگارشی: حفظ ساختارهای موازی در متن مقاله ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،