ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

توصیه‌های نگارشی: حفظ ساختارهای موازی در متن مقاله

فهرست‌های بلند یا مجموعه‌های پیچیده آیتم‌ها ممکن است برای درک خواننده مشکل باشد مگر اینکه همه آیتم‌ها در یک قالب دستور زبانی مانند دیگران باشند. این قالب دستور زبانی با عنوان «ساختارهای موازی» شناخته می‌شود.

اگر یک مجموعه شامل سه آیتم می‌شود، هر سه آیتم باید بند، عبارت یا کلمات از یک بخش از سخنرانی باشند (مانند اسم، فعل، صفت). این چنین فهرستی یک ساختار موازی را حفظ کرده و خواندن آن واضح‌تر از لیستی است که اینگونه نیست. یک مجموعه بدون ساختار موازی ممکن است در چند حالت بازنگری شود، ولی دو رویکرد ساده وجود دارند که در بیشتر موارد کار می‌کنند: بازنگری تمام آیتم‌ها تا یک قالب باشند یا تقسیم مجموعه‌ها یه دو یا چند مجموعه. مثال‌های پایین تصویری از استفاده این پروسه‌ها برای آسان‌تر کردن خواندن فهرست‌ها ارائه می‌دهند.

Original sentence: The efficacy of ATO has been attributed to the induction of apoptosis, inhibiting proliferation and angiogenesis, and promotion of differentiation. Suggested correction: The efficacy of ATO has been attributed to the induction of apoptosis, inhibition of proliferation and angiogenesis, and promotion of differentiation.

در جمله اولیه، سه آیتم در قالب با هم متفاوت هستند؛ همه آنها عبارات اسمی هستند، ولی یکی از آنها به صورت متفاوتی از دیگران نگارش شده. بازنگری تمام این سه آیتم را به یک نوع عبارت اسمی تبدیل می‌کند (مثال: همه آنها با اسم‌هایی که با tion تمام می‌شوند شروع می‌کنند).

Original sentence: This method is labor intensive, time consuming, expensive, and relies upon the submission of fresh material to the diagnostic laboratory. Suggested correction: This method is labor intensive, time consuming, and expensive, and it relies upon the submission of fresh material to the diagnostic laboratory.

در جمله اولیه، سه آیتم اولیه صفات ساده هستند، ولی چهارمی عبارتی است که با یک فعل آغاز می‌شود. در بازنگری سه صفت در یک مجموعه قرار می‌گیرند و آیتم چهارمی به صورت بندی مستقل قرار می‌گیرد. تقسیم یک مجموعه به دو یا چند مجموعه به خوبی کار می‌کند اگر دادن قالب مشابه به تمام آیتم‌ها دشوار است.

Original sentence: These symptoms are associated with aging, cancer and other diseases. Suggested correction: These symptoms are associated with aging and with cancer and other diseases.

معمولا، تمام آیتم‌ها در یک مجموعه در یک قالب هستند (بخشی از سخنرانی، عبارت، یابند)، ولی سه آیتم د ریک فهرست به درستی قرار نمی‌گیرند. در جمله اولیه، اولین آیتم فهرست شده نوعی از بیماری نیست، پس نباید با دیگر آیتم‌ها در یک گروه قرار گیرد.

Original sentence: Additional work was needed to find other materials that are readily available, cost effective and that demonstrate comparable catalytic effects for the tri-iodide reduction in DSSCs. Suggested correction: Additional work was needed to find other materials that are readily available and cost effective and that demonstrate comparable catalytic effects for the tri-iodide reduction in DSSCs.

ساختار اولیه “cost effective” را میان دو بند کناری که با “that” آغاز می‌شوند، قرار می‌دهد که تشخیص اینکه آیتم دوم به کجا تعلق دارد را دشوار می‌کند. بازنگری دو آیتم را با اولی کنار هم قرار می‌دهد.
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا