ارسال دوباره مقاله برای انتشار
از این لیست برای اطمینان داشتن از اینکه شما تمام بازنگری‌های لازم را پیش از ارسال دوباره مقاله‌تان به ژورنال انجام داده‌اید، استفاده کنید.

پیش از ارسال یک مقاله بازنگری شده به یک ناشر، مهم است که بازخوردهای صورت گرفته توسط بررسی‌کنندگان و دبیران ژورنال را در نظر بگیرید. معمولا، زمان بازنگری یک مقاله، به راحتی می‌توان ناهماهنگی‌ها و دیگر اشکالاتی که در نسخه اولیه وجود نداشتند را معرفی کرد. این فهرست کوتاه با هدف کمک به هر کسی …

ارسال دوباره مقاله برای انتشار
از این لیست برای اطمینان داشتن از اینکه شما تمام بازنگری‌های لازم را پیش از ارسال دوباره مقاله‌تان به ژورنال انجام داده‌اید، استفاده کنید.
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،