نانوفناوری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی نانوفناوری مهندسی شیمی نانو یکی از فناوری های پیشرفته ی امروز می باشد. علم نانو در مورد مهندسی و پردازش در مقیاس نانو و تولید اجزا در این واحد می باشد. این مواد دارای سطح وسیعی هستند و بسیار واکنش پذیر می باشند. همین ویژگی باعث تمایز آن با دیگر مواد …

نانوفناوری
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: