مهندسی بافت
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی مهندسی بافت گرایش مهندس پزشکی هدف در رشته ی مهندسی بافت استفاده از اصول و روش های مهندسی و علوم زیستیبرای ارتباط بین ساختمان  و بافت بدن در شرایط مختلف سلامت و بیماری است تا در …

مهندسی بافت
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: