ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

جغرافیا
آشنایی با رشته ها

جغرافیا

جغرافیا شامل، علوم اجتماعی و طبیعی  و هنرها می باشد. دانشجو رد مورد تغییرات زیست محیطی، نابرابری های منطقه ای و جهانی و تحولات اقتصادی، فرهنگ منطقه ای و جهانی اطلاعات کسب می کند. جهان امروزه به سرعت در حال تغییر است و دانشجو این تغییرات و تاثیرات آنها را باید در نظر داشته باشد. رشته ی جغرافیا دارای گرایش های مختلفی می باشد. این گرایش ها شامل:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (Geography and Urban Planning)
هدف این رشته دانش و مهارت در مورد حاکمیت های شهری، برنامه ریزی های درست و توسعه های صحیح سیاسی، برنامه ریزی بر اساس چهارچوب تاریخی منطقه، امور شهری و پایداری اجتماعی و فرهنگی تا حتی برنامه ریزی برای حوزه ی حمل و نقل می باشد.
ادامه مطلب
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (Geography and Rural Planning)
این رشته بر روی موقعیت های روستایی تمرکز دارد. دانشجو باید راه حل هایی مناسب با برای مقابله با مشکلات روستایی داشته باشد. دانشجو در این رشته باید مطالعاتی در زمینه ی برنامه ریزی روستایی، جغرافیای روستایی، برنامه های کاربردی برای روستاها و جغرافیای حمل و نقل انجام دهد.
برنامه ریزی آمایش سرزمین (Land-use Planning)
هدف این رشته مطالعه و بررسی میزان و مقدار توسعه ی یک منطقه یا شهر می باشد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت توسعه ی جامعه فعالیت نماید.
مخاطرات محیطی (Environmental hazards)
جغرافیای سیاسی (Political geography)
این رشته بین جغرافیا و علوم سیاسی می باشد. هدف این رشته مطالعه ی چگونگی نفوذ قدرت های بزرگ به سایر نقاط زمین است. یعنی دانشجو در مورد تغییرات جهانی اخیر اطلاعات به دست آورده و آنها را درک و تجزیه و تحلیل می کند.
جغرافیای نظامی (Military geography)
طبیعت گردی (Nature Tourism/Ecotourism)
در این رشته دانشجو جنبه های اصلی گردشگری را بررسی می نماید. این جنبه ها شامل فرهنگ، اقتصاد، اجتماع تاثیر گذار بر روی سفر می باشد. همچین دانشجو باید در مورد توسعه ی پایدار ، مسائل زیست محیطی، آموزش در فضای باز کسب و کار زیست محیطی اطلاعات کافی داشته باشد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های رهبری گروه و راهنمای تور و همچنین آموزش اکوتوریسم فعالیت کند.
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (Geography and Tourism Planning)
هدف این رشته بررسی تعامل بین گردشگر و بازدید کننده و ساکنان در داخل شهر ها می باشد.
آب و هواشناسی (Meteorology)
در این رشته دانشجویان در مورد جو و آب هوا اطلاعات کسب می کنند تا بتوانند تغییرات جوی را پیش بینی کنند. دانشجو در مورد هوا، فیزیک جو و شیمی، اقیانوس شناسی، زمین شناسی، علوم فضایی، محیط زیست اطلاعات کسب می کند. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های گزارش آب  و هوا، پژوهش ، تدریس، مدیریت برنامه های حمل و نقل هوایی و مهندسی محیط زیست فعالیت کند. این رشته دارای شش گرایش مخاطرات آب و هوایی، آب و هواشناسی کاربردی، تغییرات آب و هوایی اقلیمی، آب و هوا شناسی کشاورزی، آب و هوا شناسی شهری و آب و هوا شناسی سینوپتیک می باشد. 
ژئومورفولوژی (Geo-morphology)
این رشته در مورد خصوصیات توپوگرافی طبیعی است که باعث فرآیندهای جهانی می شوند. این خصوصیات بر روی محیط فیزیکی و خطرات ناشی از آن در جنبه ی شهرنشینی تاثیر می گذارد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های سازمان های تحقیقاتی و نظارتی دولتی، شهرداری ها، بخش های آب رسانی یا شرکت های مشاوره ی محیط زیستی فعالیت کند.

نرم افزارهای رشته ی جغرافیا

Atlas World – Orbit – PC Globe – Our earth – PCI Geomatica – Surfer – Google earth – World Atlas 3D – AutoCAD Map 3D – ER Mapper – Arc Hydro – Arc GIS – Seterra Geography – IDRISI ANDES – Compass – ایران پل نور – لیزرل – پاجک – پی ال اس – حسابرس روستا

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا

مطالب آموزشی رایگان در رشته جغرافیا

پیمایش به بالا