ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

جمعه ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

توصیه‌های نگارشی: همبستگی متقابل (Correlative Conjuction)
همبستگی متقابل دو عبارت یا کلمه هستند که برای متصل کردن دو ایده استفاده می‌شوند. این مقاله به شما می‌گوید که چگونه از این جملات استفاده کنیم.

یک همبستگی متقابل استفاده “both…and,” است. دیگر مثال‌های رایج شامل “either…or,” “neither…nor” “not only… but also” و “not…but”. اینجا ما استفاده از این همبستگی‌های متقابل اضافی و اینکه چگونه می‌توانند نگارش فنی شما را بهتر کنند.

همبستگی متقابل معمولا برای مقایسه، تقابل، یا اتصال دو ایده استفاده می‌شوند. چند مثال:

  • either/or: The animals were administered either vehicle or drug.
  • neither/nor: The slurry was affected neither by heat treatment nor by irradiation.
  • not only/but also: The additive acted not only as a surfactant but also as a reducing agent.
  • not/but: The nanoparticles were not red but blue.

توجه کنید که کاما لزوما میان دو بخش از همبستگی متقابل نمی‌آید. به علاوه، هر دو بخش همبستگی متقابل باید در جمله استفاده شوند تا به درستی معنای مورد نظر را انتقال دهند. در پایان، جاگذاری دو عضو همبستگی متقابل در جمله برای اطمینان از موازی بودن دستور زبان با دقت انجام شود.

  • Chemical monolayers allow not only surface functionalization but also provide stabilization. (Incorrect)
  • Chemical monolayers not only allow surface functionalization but also provide stabilization. (Correct)

در مثال اول، به دنبال not only، “surface functionalization” می‌آید، در حالی که بعد از but also “provide stabilization”. می‌آید. این عبارات‌ گیومه شده از نظر گرامری یکسان نیستند (اولی مفعول است در حالی که دومی پیش فرض است). در مقابل، در مثال دوم بعد از not only، “allow surface functionalization” می‌آید، پس از but also "provide stabilization". ای عبارات از لحاظ دستورزبانی مشابه هستند زیرا هر دو آنها پیش فرض هستند (مانند جملاتی که شامل فعل می‌شوند).

همبستگی متقابل را کجا قرار دهیم؟

زمانی که یک همبستگی متقابل استفاده می‌شود، اگر تمام همبستگی متقابل و متنی که جدا می‌کند حذف شوند، به طور مثال، زمانی که همه چیز در میان و از جمله “not only… but laso” در “Chemical monolayers not only allow surface functionalization but also provide stabilization,” حذف شود، ما “Chemical monolayers provide stabilization,” را داریم که همچنان از نظر دستوری درست است ( با اینکه مفهوم آن دستخوش تغییر شده است).

در پایان، زمانی که از همبستگی متقابل استفاده می‌کنید به قرارداد فاعل و فعل توجه کنید. برای جملاتی که از “either…or” و “neither…nor” استفاده می‌شود و در جمله دو فاعل و دو مفعول توصیف می‌شوند، فعال باید با فاعل و مفعولی که در پایان می‌آیند باید هماهنگ باشد (نزدیکترین به فعل). به طور مثال:

  • Neither the nanoparticles nor the drug was cytotoxic.
  • Neither the drug nor the nanoparticles were cytotoxic.

در مثال اول، فعل مفرد برای همراهی با “drug” ارائه شده است در حالی که در مثال دوم، فعل جمع برای هماهنگی با “nanoparticle” آمده است.
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , ,
پیمایش به بالا