توصیه های نگارشی: جنبه‌های عجیب ولی واقعی نگارش علمی

چند قرارداد در نگارش علمی وجود دارند که به نظر اشتباه می‌رسند ولی در واقع استفاده استاندارد هستند. کمیت‌های محاسبه شده (مانند 5 mg) یک فعل مفرد میگیرند. بعضی مخفف‌های از روند استفادهای پیروی می‌کنند که با سیستم جمع‌بندی معمول زبان انگلیسی متفاوت است. زبان انگلیسی زبان دشواری است، بیشتر به خاطر ساختارهای غیرمعمول و …

توصیه های نگارشی: جنبه‌های عجیب ولی واقعی نگارش علمی ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،