توصیه‌های نگارشی: استفاده از اول شخص و سوم شخص در نگارش علمی

اول شخص‌ و سوم شخص‌ در نگارش آکادمیک چگونه استفاده می‌شوند؟ آیا شما باید یکی را به دیگری در نگارش مقاله ترجیح دهید؟ بیشتر وقت‌ها ما به واژه یک فرد (person) به عنوان ارجاعی به یک شخص خاص فکر می‌کنیم. Person یک معنی دستورزبانی دیگر نیز دارد. در این مقاله ما به معانی دستورزبانی این واژه می‌پردازیم. […]

توصیه‌های نگارشی: استفاده از اول شخص و سوم شخص در نگارش علمی بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , ,