کسب تجربه بررسی همکار
بیشتر پژوهشگران آموزش درستی از پروسه بررسی همکار ندارند. راه‌هایی برای کسب تجربه، حتی پیش از آنکه شما گروه پژوهشی خودتان وجود دارند.

بررسی همکار بخشی حیاتی در نشر علمی است. اگر درست انجام شود، خطاها را پیدا می‌کند، با کلاهبرداری مقابله می‌کند و به تاثیر و ارائه دست‌نوشته پژوهشی کمک می‌کند. بدین ترتیب، برخلاف ناکارآمدی‌هایی که دارد، بررسی همکار پروسه‌ای است که هر پژوهشگر باید در آن مشارکت داشته باشد. ولی چگونه یک بررسی همکار کارآمد به […]

کسب تجربه بررسی همکار
بیشتر پژوهشگران آموزش درستی از پروسه بررسی همکار ندارند. راه‌هایی برای کسب تجربه، حتی پیش از آنکه شما گروه پژوهشی خودتان وجود دارند.
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , ,