حقوق خصوصی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش حقوق خصوصی در مقطع ارشد حقوق خصوصی از قدیمی ترین گرایش های رشته ی حقوق می باشد. هدف حقوق خصوصی بررسی روابط اشخاص با یکدیگر و تنظیم قانون و دفاع بر اساس آنها می باشد. یعنی این رشته به روابط خود مردم با هم می پردازد که مسلما مهم ترین روابط مردم […]

حقوق خصوصی
آشنایی با رشته ها
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: