حسابرسی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش حسابرسی هدف در رشته ی حسابرسی جمع آوری و ارزیابی بدون طرف وقایع اقتصادی برای ارائه ی گزارش نتایج به افراد ذی نفع می باشد. در واقع یک حسابرس کارهای یک حسابدار را مورد بررسی قرار می دهد. خروجی فعالیت های حسابدار موضع کار حسابرس می باشد. اهمیت این رشته زمانی مشخص […]

حسابرسی
آشنایی با رشته ها
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: