حسابداری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش حسابداری در مقطع ارشد رشته ی حسابداری هدف از رشته ی حسابداری جمع کردن تمام اطلاعاتی است که ماهیت مالی دارد. یعنی اطلاعات اقتصادی جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خلاصه می شود. این اطلاعات به صورت گزارش های مالی در آمده که در تصمیم گیری های اقتصادی بسیار مهم می باشد. …

حسابداری
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: