پلیمریزاسیون
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی پلیمریزاسیون مهندسی پلیمر پلیمریزاسیون هدف فرآیندهایی است که در آنها ماکرومولکول ها و پلیمرها تولید می شوند. رشته ی پلیمریزاسیون در صنایع بزرگ پتروشیمی بسیار کاربرد دارد. پس می توان گفت هدف در این رشته تولید مواد پلیمری با استفاده از تحقیقاتی است که دانشجویان در این رشته انجام می دهند. …

پلیمریزاسیون
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: