پلیمریزاسیون
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی پلیمریزاسیون مهندسی پلیمر پلیمریزاسیون هدف فرآیندهایی است که در آنها ماکرومولکول ها و پلیمرها تولید می شوند. رشته ی پلیمریزاسیون در صنایع بزرگ پتروشیمی بسیار کاربرد دارد. پس می توان گفت هدف در این رشته تولید …

پلیمریزاسیون
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: