مدیریت صنعتی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی شاخه ای مدیریت می باشد که دانشجو را برای مدیریت نیروهای انسانی در سازمان های صنعتی آماده کند. این گرایش دارای سه بعد اصلی مالی، فنی و تکنیکی، رفتاری و اجتماعی می باشد. این رشته با توجه به آشفتگی های دنیای امروزه، به سازماندهی کمک میکند. همچنین …

مدیریت صنعتی
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: