مدیریت دولتی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی مدیریت دولتی مدیریت دولتی یا اداره امور عمومی شاخه ای از رشته ی مدیریت می باشد که هدف آن چگونگی به کار گیری علوم اداری میباشد. علوم اداری یعنی کلیه ی امور حسابداری، حسابرسی، مالی، اداری و کارگزینی، منابع انسانی، خدمات، برنامه ریزی، پشتیبانی و رفاه، بیمه، مالیات و بودجه می …

مدیریت دولتی
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: