مدیریت بازرگانی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی در مورد چگونگی کنترل سرمایه، هزینه، سود و استفاده ی بهینه از امکاناتی که موجود می باشد، است. هدف دیگر در این رشته بازاریابی می باشد که در جامعه ی امروزه بسیار …

مدیریت بازرگانی
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: