شبکه های کامپیوتری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی شبکه های کامپیوتری گرایش مهندسی فناوری اطلاعات(IT) هدف در رشته ی شبکه های کامپوتری در آی تی اتصال کامپیوترهای مستقل است تا آنها بتوانند با هم به تبادل بپردازند. یعنی هر کامپیوتر در عین آنکه واحد کنترل و پردازش جدا دارد و تاثیر بر روی هم ندارند، می توانند اطلاعات را […]

شبکه های کامپیوتری
آشنایی با رشته ها
بیشتر بخوانید »
برچسب‌ها: