جوشکاری
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی جوشکاری مهندسی مواد و متالورژی جوشکاری یکی از روش های اتصال مواد مشابه یا غیر مشابه به یکدیگر می باشد. هدف در این گرایش اتصال دائمی مواد به یکدیگر است به شکلی که خواص اتصال برابر …

جوشکاری
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: