ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

علوم و مهندسی آب
آشنایی با رشته ها

علوم و مهندسی آب

دانشجو در رشته ی علوم و مهندسی آب با حوزه های هیدرولوژی و منابع آب، فرآیند آب های سطحی و زیر زمینی، هیدورکلایدولوژی، هیدرو متئومولوژی، مدل سازی هیدرولوژیکی، مدیریت منابع و بهینه سازی استفاده از آب آشنا می شود. یعنی فرد با منشا و وقوع، گردش و توزیع، خواص فیزیکی و شیمیایی آب و تعامل آن با محیط و موجودات زنده آشنا می شود. رشته ی علوم و مهندسی آب دارای گرایش های مختلفی می باشد. این گرایش ها شامل:

آبیاری و زهکشی (Irrigation and Drainage)
هدف در این رشته فهم روابط بین آب و خاک و گیاه چگونگی استفاده از آنها با مدیریت بهتر منابع طبیعی برای رسیدن به نیازها از جمله تهییه غذا می باشد. دانشجو در این گرایش با مبانی حمایت از زندگی گیاهان و فراگیری آنکه چگونه محیط حداقل تخریب را ببیند تا ما از منابع طبیعی آن بهره ببریم آشنا می شود. یعنی دانشجو تشویق می شود تا اثرات زیست محیطی را در حوزه های کشاورزی و آبیاری بررسی کند.
سازه های آبی (Water structures)
در این رشته فرد به مطالعه  و شناسایی شبکه های انتقال و توزیع آبیاری و وسازه هایی که در این کار هستند می پردازد.
منابع آب (Water resources)
دانشجو در این گرایش زمینه های بوم شناسی، علوم جنگل، اقیانوس شناسی، علوم جوی، ژئومورفولوژی، ژئوشیمی، فیزیک خاک، میکروب شناسی و بهداشت عمومی را فرا می گیرد. هدف در این رشته گسترش منابع و تجهیزاتی  و سیستم هایی است که امروزه برای مدیریت منابع آب استفاده می شود.
هواشناسی کشاورزی (Agricultural Meteorology)
این رشته ترکیب گرایش های هواشناسی با کشاورزی است تا مشکلات کشاورزی مثل تولید محصول و مشکلات در حین تولید محصول مثل آفات و انواع رطوبت های خاک بررسی می شود.

نرم افزارهای رشته علوم و مهندسی آب

GMS-Open Channel Design- PipeFlow Expert -Arc GIS

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در علوم و مهندسی آب

مطالب آموزشی رایگان در رشته علوم و مهندسی آب

اسکرول به بالا