سیستم رتبه بندی ESI برای مقالات ISI چرا مهم است؟
اعتبار سنجی مقالات

پایگاه Essential Science Indicators)ESI) یک ابزار تحلیلی برای تعیین و تشخیص پژوهش های سطح بالا در پایگاه WOS است. ESI بیش از 11000 ژورنال را در سراسر جهان پوشش می دهد و رتبه بندی نویسندگان، موسسات، کشور ها و ژورنال ها را در 22 حوزه ی مختلف بر اساس انتشارات و رفرنس دهی و استنادات …

سیستم رتبه بندی ESI برای مقالات ISI چرا مهم است؟
اعتبار سنجی مقالات
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: ، ،