حقوق بین الملل
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش حقوق بین الملل در مقطع ارشد رشته ی حقوق بین الملل  در مورد مجموعه اصول و قوانینی است که در مورد جامعه ی بین الملل و تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی مخصوصا در مورد حوزه های صلح و امنیت، اقتصاد، فرهنگ و امنیت می …

حقوق بین الملل
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: