شناسایی و انتخاب مواد
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مواد و متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد به صورت بین رشته ای بین مهندسی مواد و متالورژی و سایر رشته ها می باشد. یعنی چه در زمینه ی تولید و واردات و فروش مواد یه صنایع هستید یا مواد یا دستگاهی  را باید انتخاب و …

شناسایی و انتخاب مواد
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: