اقتصاد انرژی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی اقتصاد انرژی هدف در رشته ی اقتصاد انرژی، استفاده از اصول و آموزه های اقتصادی برای مصرف انرژی می باشد. به دلیل وجود منابع بسیار تجدید ناپذیر انرژی در ایران، بسیاری از زمینه های رشد اقتصادی در کشورمان می تواند در این زمینه باشد. پس هدف اصلی در این رشته برنامه …

اقتصاد انرژی
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: