اقتصاد انرژی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با رشته ی اقتصاد انرژی هدف در رشته ی اقتصاد انرژی، استفاده از اصول و آموزه های اقتصادی برای مصرف انرژی می باشد. به دلیل وجود منابع بسیار تجدید ناپذیر انرژی در ایران، بسیاری از زمینه های رشد اقتصادی …

اقتصاد انرژی
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: