ثبت درخواست مشاوره پایان نامه و مقاله


این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Loading

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

زیست شناسی سلولی و مولکولی
آشنایی با رشته ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی

هدف این رشته فرآیندهای موجود در داخل و بین سلول های موجودات زنده می باشد. دانشجو در این رشته در مورد ژن ها، بیماری  هایی که به سلول های سالم حمله میکنند، فرآیندهای زندگی در سطح مولکولی و سلولی اطلاعات کسب می کند. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تکنسین آزمایشگاه، معلم زیست شناسی، زیست شناس مولکولی و زیست شناسی سلولی فعالیت کند. رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل گرایش های مختلفی است. این گرایش ها شامل:

علوم سلولی و مولکولی (Cellular and molecular sciences)
فرد در این رشته در مورد واحد های بنیادی تشکیل دهنده ی بدن و حیات انسان ها و موجودات اطلاعات کسب می کند و روند پروتئین سازی را تحلیل می کند.
ژنتیک (Genetics)
هدف این رشته مطالعه ی تغییرات بیولوژیکی و مکانسیم های کنترل سیستم های زندگی می باشد. دانشجو در این رشته در مورد مباحث ژنتیک مولکول و سلول ها و روش های تجزیه ی آنها، نظریات کروموزم ها، مسائل جمعیتی و عوامل توسعه ی بیماری ها مطالعه خواهد داشت. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های دانشمند بهداشت، پرورش دهنده ی ژنتیکی گیاهان، دانشمند پژوهشی پزشکی و علوم زیستی فعالیت کند.
میکروبیولوژی (Microbiology)
هدف این رشته مطالعه ی انواع میکروب ها و تاثیر آنها بر روی ارگاسم ها  و تاثیر مثبت و منفی آنها می باشد. دانشجو در مورد موضوعات مسائل بهداشت جهانی، پزشکی قانونی برای تحقیقات جنایی، اکوسیستم ها و تاثیر ژنتیک در مورد مسائل کشاورزی اطلاعات به دست می آورد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تحقیقات در مورد صنایع دارویی و بیمارستان ها، شرکت های فناوری بیوتکنلوژی، آزمایشگاه های علوم پزشکی، صنایع آب و غذا و محیط زیست فعالیت کند.
بیوشیمی(Biochemistry)
فرد در این رشته فرآیندهای شیمیایی که بر موجود زنده تاثیر می گذارند را بررسی می کند. پس دانشجو باید در مورد سلول های بنیادی، تحقیقات ژنتیکی، ایمونولوژی، فارماکولوژی، سرطان، علوم محیطی و علوم غذایی دانش کسب نماید. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های صنعت، آموزش، خدمات عمومی و بهداشت، سم شناسی، شرکت های دارویی، دانشمند بهداشتی، دانشیار تحقیقات پزشکی و.. فعالیت کند.
بیوفیزیک (Biophysics)
هدف این رشته پیچیدگی های مختلف زندگی و نحوه ی عملکرد آن با سیستم های بیولوژیکی است. دانشجو در این گرایش با اصول فیزیک مرتبط با موجودات زنده آشنا می شود و فرآیند زندگی آنها را مورد بررسی قرار می دهد. فارغ الحتصیل در این رشته می تواند در زمینه های تدریس، تکنسین های پژوهشی و استاد و محقق و نویسنده فنی می تواند فعالیت کند.
زیست فناوری (Biotechnology)
هدف این رشته اختراع یا بهبود محصولات مرتبط با موجود زنده می باشد. یعنی فرد در زمینه های شیمی و بیوشیمی، بیوتکنولوژی مولکولی در آزمایشگاه ها اطلاعات کافی برای آیندگان به دست می آورد. فارغ التحصیل در این رشته می تواند در زمینه های تولید واکسن، اصلاح ژنتیکی، محقق صنعتی، دانشیار پژوهشی فعالیت کند.
میکروبی(Microbial)
هدف این رشته یادگیری علوم و فناوری های کاربردی در زمینه های پتانسیل میکرو ارگانیسم ها برای سلامت و بهداشت در زمینه های مختلف می باشد.
دریا (Marine)
صنعت و محیط زیست (Industry and the environment)
ریززیست فناوری (Micro-Biotechnology)
ریز زیست یا نانو بیوتکنولوژی برای مطالعه ی سیستم های بیوتکنولوژیک در مقیاس نانو می باشد. یعنی دانشجو با مواد و ابزار و سیستم در این سطح آشنا می شود تا بتواند اجزا و ترکیبات داخل سلول ها را مورد بررسی قرار داده . با استفاده از روش های جدید، سلول ها را بدون نیاز به ابزار بیرونی خاص توسط خود سلول ها تولید کنیم.
آموزش زیست شناسی (Biology education)
هدف این رشته مطالعه زندگی و تدریس آن می باشد. دانشجو در این رشته در زمینه های مولکولی و تاثیر آنها در جوامع حیوانی و گیاهی اطلاعات کسب می کند.

نرم افزارهای رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

نرم افزار SPSS

موضوع های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

مطالب آموزشی رایگان در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

اسکرول به بالا