مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
آشنایی با رشته ها

آشنایی با گرایش مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی در مقطع ارشد حقوق مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی حاصل ترکیب رشته های حقوق، روان شناسی، جامعه شانسی، مدیریت و علوم تربیتی می باشد. هدف این رشته مدیریت بر روی امور اصلاح مجرمین و مجازات آنها و ارتقای کیفیت سازمان و مدیریت امور زندان ها می باشد. …

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
آشنایی با رشته ها
ادامه مطلب »
برچسب‌ها: